Van een leidinggevende wordt veel verwacht... 

 

Enerzijds dien je focus te houden op efficiëntie en resultaten, anderzijds wil je je team op een goede manier aansturen en motiveren. 

Ongetwijfeld heb je veel vakkundigheid en ben je omringd door mensen met de nodige expertise om de gewenste resultaten te behalen. Maar beschik je ook over 'know-how' als het aankomt op:

 

  • communiceren met je medewerkers?
  • aangeven van grenzen?
  • reageren op conflicten en weerstand?
  • omgaan met verschillen.?

 

De kwaliteit van onze relaties bepaalt de kwaliteit van ons leven 

Ook op de werkvloer komt alles neer op relaties tussen mensen. Elke medewerker brengt een uniek pakket talenten en competenties binnen, maar ook een eigen geschiedenis van relaties, kwetsuren en gevoeligheden. Die relatiegeschiedenis is niet zichtbaar bij aanwerving maar komt pas aan de oppervlakte in dynamiek met de groep. Als leidinggevende investeren in duurzame en zinvolle verbindingen vraagt inzicht in menselijke relaties en vaardigheid om onderliggende dynamieken bespreekbaar te maken. Pas dan kan je het potentieel van mensen volledig zien en benutten.

 

Leiderschap als menselijke missie 

Iedereen brengt altijd zijn volledige 'ik' mee naar het werk; alle ervaringen uit je leven sturen en bepalen -vaak onbewust- je omgang met anderen. Veel problemen die zich manifesteren op het werk zijn dan ook geen 'werkproblemen' maar symptomen van iets dat in een diepere laag speelt en zich uit als 'gedoe' tussen mensen.

 

Leiderschap als persoonlijke missie 

Als leidinggevende ben je het fundament van je bedrijf; hoe horizontaal de organisatiestructuur ook is, wat jij ervaart en voelt -jouw mens-zijn - weerspiegelt zich in de cultuur van je onderneming. 

 

  • Je krijgt een compliment maar moeilijk over je lippen? 
  • Een moeilijk gesprek duw je steeds vooruit?
  • Er wordt te veel gebabbeld maar je durft er niets over te zeggen (of je woorden hebben geen impact)? 
  • Je durft op cruciale momenten geen knoop door te hakken? 
  • Je gaat conflicten liefst uit de weg? 
  • Je reageert oordelend over een medewerker die alweer in ziekteverlof is? 

 

Voor heel wat leidinggevenden zijn bovenstaande situaties herkenbaar. Het lijkt sterker dan jezelf, 'oude patronen' winnen het steeds weer van het voornemen om dingen anders aan te pakken. 

Leiderschap gaat in de eerste plaats over jezelf: over het bewustzijn van jouw kracht, maar ook van je diepgewortelde overtuigingen die je op bepaalde vlakken steeds opnieuw doen vastlopen. Hoe groter het bewustzijn van de impact van jouw persoonlijke geschiedenis op je leiderschap, hoe vrijer en natuurlijker je in je leiderschap kan staan. 

 

Ben je op zoek naar diepgaand inzicht en duurzame transformatie voor jezelf en/of voor je organisatie? Nood aan een professioneel klankbord? 

Als mentor kan ik je van dichtbij inspireren, ondersteunen en uitdagen. 

 

Even vrijblijvend kennismaken?

 

Greet Driesens

Tel. 0472518006     

Mail: greet@werkgenegenheid.be