Werkgenegenheid: een gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

Als leidinggevende waak je enerzijds over het individueel welbevinden van alle medewerkers: het is van belang dat ieder zijn/haar talent kan inzetten en zich hierin gehoord en gezien voelt. Anderzijds vraagt leiderschap oriëntatie op het geheel: in een team waar vertrouwen en onderlinge verbondenheid is, kan energie stromen. De kwaliteit van de samenwerking heeft een grote impact op het ervaren van werkgenegenheid binnen de organisatie. 

 

Maar hoe omschrijf je nu werkgenegenheid? 

Werkgenegenheid gaat over het invullen van basisnoden die in onze werkrelaties op een complexe manier op elkaar inwerken. Eén van die basisnoden is wederkerigheid: er ontstaat synergie wanneer werkgever en werknemer een faire balans vinden in geven en nemen. Of om het met een simpele Vlaamse uitdrukking te zeggen: 't Moet van twee kanten komen!"

Geen inzet zonder waardering, geen vrijheid zonder vertrouwen, geen groei zonder leerkansen... Die balans in evenwicht houden is een gedeelde verantwoordelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag een vrijblijvend gesprek over jouw uitdagingen? Stuur een berichtje en ik plan een online kennismaking met jou.