Elke organisatie, elk team, elke zaakvoerder of leidinggevende is anders. Zo is ook elk werkgenegenheidstraject anders: geen methodische handleiding als antwoord op een vraag, wel een persoonlijk traject dat gaandeweg vorm krijgt. 

Centraal staat bewustwording, als belangrijkste hefboom van groei en transformatie. 

"Problemen willen begrepen worden, niet opgelost."

Anton de Kroon

 

Leiderschap gaat over je team maar begint bij jezelf: door jezelf echt te leren kennen, ontstaat ruimte en energie om ook anderen beter te begrijpen en aan te sturen. Zo is investeren in jouw persoonlijk leiderschap tegelijk ook inzetten op de kwaliteit van werkrelaties.

 

Afhankelijk van de vraag en de context kan er gewerkt worden op 3 niveau's:

 

 • Organisatieniveau:
  • Werkgenegenheidsbarometer: online bevraging (anoniem) van medewerkers, die de positieve punten en uitdagingen van de organisatie en het leiderschap in kaart brengt.
  • Advies - plan van aanpak
  • Procesopvolging

 

 • Bestuurdersniveau:
  • (Z)Onder-stroom-sessie: ben jij niet de enige leidinggevende in je organisatie en staat jullie samenwerking om welke reden dan ook 'onder stroom' of 'zonder stroom'?  Deze sessie zorgt voor connectie en flow.
  • Workshops: vaardigheden en inzichten over dynamieken en patronen, conflicthantering, inclusieve besluitvorming, verbindende communicatie, ...
  • Procesopvolging i.f.v. verankering van verandering.

 

 • Individueel niveau:
  • Eigen referentiekader + link naar (professioneel) functioneren
  • Meer grip op jezelf: innerlijke saboteurs, trainen van je bewuste geest
  • Persoonlijk leiderschap: van uitdagingen naar doelen
  • Procesondersteuning